Звіти з НДР  "Методологія та інструментарій стратегічної екологічної оцінки проектів розвитку регіонів України" 0115U001968 [ завантажити ] та 0116U006141 [ завантажити ]

Аналіз об’єктів планування у стратегічному екологічному оцінюванні на основі індикаторного підходу
Збірник наукових статей П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. "Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016" [ перейти ]

Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні
Український географічний журнал, 2016, № 2 [ перейти ]

Стратегічна екологічна оцінка та роль географії в її імплементації в систему територіального планування України
Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – Т. ІІ

Європейський досвід включення екологічних вимог у систему територіального планування України (методичні аспекти) / Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк, Ю.М.Палеха та ін: під ред. Л.Г. Руденка. – Київ, 2016 – 36 с.
завантажити ]