Методологія та інструментарій стратегічної екологічної оцінки проектів розвитку регіонів України

Роботу спрямовано на поглиблення та вдосконалення методології проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) в Україні з урахуванням досвіду впровадження СЕО в окремих країнах світу та її апробація.

Об'єктом дослідження є різномасштабні територіальні утворення та урбоекосистеми. Пропонований підхід базується на використанні системного, стратегічного й критичного мислення, понятті інтегрованості, понять якості та безпеки життя людей.

Для реалізування поставленої задачі виконано роботи з розроблення комплексної методики аналізу, прогнозування і передбачення розвитку територіальних утворень. Розроблено моделі та методи оцінювання рівня екологічної безпеки в екологічних індустріальних системах у контексті територіального планування, методологію оцінювання впливів на навколишнє середовище при підготовці матеріалів територіального планування з урахуванням європейського досвіду. Удосконалено методи прийняття рішень для зниження суб'єктивізації результату вибору оптимального сценарію ймовірних наслідків виконання документу державного планування для довкілля та адаптовано методи передбачення для застосування у процедурі СЕО. Представлено результати розробки доповіді по СЕО для модельного регіону - Черкаської області.

Проект проведено при грантовій підтримці Держаного фонду фундаментальних досліджень.