Навчально-науковий комплекс "Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку"
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Лабораторія моніторингу екологічної сталості

Лабораторії комп'ютерного моделювання та інтелектуального аналізу даних

Лабораторія економетрики та прогнозування

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Інститут географії НАН України

Відділ картографії

Відділ ландшафтознавства

Сектор збалансованого розвитку та екологічної оцінки